Transformátory

Transformátory pro spínané zdroje a DC/DC měniče

Vyráběny jsou transformátory na feritových jádrech do výkonu cca. 200 VA, převážně typy PQ, RM, EP, ETD, EC, EF. Lze dodávat i speciální toroidní transformátory pro použití ve spínaných zdrojích a měničích.

Na vinutí jsou používány kruhové vodiče CuL o průměru 0,2-1,4 mm nebo lanka CuLi do průřezu 2 mm2.

Transformátory lze vakuově impregnovat v polyuretanovém laku Dobeckan FT 2004. Pro zvýšení napěťové pevnosti v oblasti vývodů je možné zalití elektroizolační pryskyřicí (polyuretan, epoxy).

Zkoušení transformátorů je prováděno ve všech parametrech u všech kusů na testeru AT3500 fy Voltech (do zkušebního napětí 5kV AC).

product4