O firmě

Od roku 1994 vyrábí firma Alltronic v Dýšině u Plzně vinuté díly pro použití v různých oborech elektroniky. Firma se specializovala především na zákaznické tlumivky s toroidními jádry a na transformátorky (RM, PQ, EP, ETD), které nachází uplatnění např. ve spínaných zdrojích a DC/DC měničích. Provádíme montáž displejů s dotykovým panelem, včetně technologie vakuumbonding.

Od roku 1999 se Alltronic věnuje také osazování desek plošných spojů a výrobě DC/DC měničů ve spolupráci s partnerskou firmou Autronic GmbH (SRN).

Počet zaměstnanců: 39

Provozní plocha: 800 m2

Výrobní možnosti:

Navíjení tlumivek probíhá, dle požadavků zákazníka, ručně nebo na pneumatických přípravcích, měděným lakovaným drátem do průměru 1,4 mm nebo měděným lankem. Jsou možná provedení otevřená, s pouzdrem, lakovaná a/nebo zalévaná. Transformátorky je možno vakuově napouštět a zalévat izolační pryskyřicí (Epoxy, Polyuretan). Osazování desek plošných spojů (v kooperaci i SMD), pájení na vlně nebo ruční. Testování, měření funkční i elektrické pevnosti. Protokolované měření. Montáž displejů a dotykových panelů. Vakuumbonding.

Péče o kvalitu:

Obsáhlé požadavky na kvalitu jsou pro Alltronic osnovou a současně podnikatelskou filozofií. Díky 100%-ní koncové kontrole je zajištěno, že veškeré díly splňují požadavky zákazníka a je tak dosahováno trvale vysoké kvality produktů. Protokolovaná koncová kontrola je prováděna u vinutých dílů na testeru AT3500 fy Voltech, u DC/DC měničů a osazených desek PS na počítačovém měřicím pracovišti NHR S-450, včetně protokolované závěrečné zkoušky. Osazené obvody a DC/DC měniče jsou podrobovány zahořovacímu cyklu, měřena je i elektrická pevnost (do 6,5kV). Produkty firmy Alltronic se vyznačují dlouhodobou životností a spolehlivostí, a tím zaručují, i při nejvyšší zátěži, plynulý provoz. V roce 2004 firma Alltronic obdržela certifikát systému řízení jakosti ISO 9001.

Otevřenost novému:

Otevřenost k technickým vylepšením a inovacím ve smyslu zvýšení kvality produktů a snížení nákladů zaručuje zákazníkům hospodárné řešení a činí Alltronic kompetentním a spolehlivým partnerem.

image001